שילוט אוטובוסים - מגה סיין - שילוט אוטובוס עבור מיה טורס
שילוט אוטובוסים - מגה סיין - שילוט אוטובוס גליל
שילוט אוטובוסים - מגה סיין - שילוט אוטובוס טז TEZ
שילוט אוטובוסים ורכבים - מגה סיין
שילוט אוטובוסים ורכבים - מגה סיין
שילוט אוטובוסים ורכבים - מגה סיין
שילוט אוטובוסים ורכבים - מגה סיין
שילוט על אוטובוסים של חברת דולפין